PARTNERSTVÍ - SPOLEK 
DIEDORF - BERNARTICE e.V.
      
od  16. 01. 2004

adresa: Heinz Göbel, Brunnenstr. 5, D- 86420 Diedorf/ Schwaben
Tel.: 0049-8238-2566; Fax: 0049-8238-902283

Cíl
spolku

Vznik
partnerství
Místo
Bernartice
Setkání od
partnerství-oslavy
Dějiny
partnera-obce
Aktuální
                                                                          deutsche Version --> 
                                                                                          

 

představenstvo

zleva doprava: přednosta Heinz Göbel; zástupce Werner Lorenz a Wolfgang Köhler; jednatelka Johanna Jiresch; 
pokladnik Hendrik Brügmann; přísedící Anna Rejda,  Annemarie Leibelt, Waltraud Lorenz a Lothar Jiresch

Links:
městys  Diedorf obec  Bernartice
Promiňte prosím! Obsah němečtí Website byl překládá s počítačovým programem do češtiny. 
My víme, že text obsahuje mnoho chyby, ale doufáme, že Vy rozumějí obsahu. 

Příjemnou zábavu
Impressum:  Heinz Göbel,  Brunnenstraße 5,  86420 Diedorf,   Tel.: 08238-2566